Objašnjenja Ministarstva pravosuđa i uprave RH vezano uz podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH dostavilo je Hrvatskoj odvjetničkoj komori dopis u vezi uočenih nepravilnosti u elektroničkom podnošenju prijedloga za upis u zemljišnu knjigu.  S obzirom da je Zakonom o zemljišnim knjigama (NN br. 63/19 i 128/22) uvedeno isključivo elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, što će za posljedicu imati veliki broj zemljišnoknjižnih predmeta koji će biti upućeni u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga, potrebno je podatke koji se upisuju u OSS unijeti ispravno i točno, vodeći računa i o pravilima koja uređuju sam zemljišnoknjižni postupak.

U prilogu dopis Ministarstva pravosuđa i uprave RH s dodatnim objašnjenjima.

Dopis Ministarstva pravosuđa i uprave