Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrane po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela

Dana 23. veljače 2022. u Narodnim novinama broj: 22/2022 objavljen je Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela. Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Predmetnim pravilnikom iznos nagrade braniteljima po službenoj dužnosti i na teret proračunskih sredstava utvrđen je u iznosu od 50% nagrade za rad koja bi odvjetniku pripadala za pojedine radnje u postupku prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, dok je visina nagrade za rad odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela određena u visini od 70% nagrade za rad odvjetnika prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

U prilogu Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela.

Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrane po službenoj dužnosti i dr