Predsjednik Vrhovnog suda RH dao preporuku u vezi otpremanja sudskih odluka od 1. do 15. kolovoza 2023.

Predsjednik Vrhovnog suda RH  Radovan Dobronić objavio je u petak 7. srpnja 2023. godine preporuku u vezi otpremanja sudskih odluka u razdoblju od 1. do 15. kolovoza 2023. godine.

U preporuci se između ostaloga preporučuje sudovima da u kaznenim i prekršajnim predmetima, u razdoblju od 1. do 15. kolovoza 2023. godine odvjetnicima ne otpremaju sudske odluke i dopise povodom kojih teku prekluzivni rokovi za žalbu osim u onim slučajevima u kojima je okrivljeniku privremeno oduzeta sloboda ili prijeti zastara i u drugim predmetima u kojima se po zakonu postupa žurno. U preporuci se navodi da se u gore navedenom razdoblju neće vršiti dostava navedenih pismena ni putem e-komunikacije ni putem pošte.

U preporuci se također preporučuje sudovima da i u ostalim postupcima u razdoblju od 1. do 15 kolovoza 2023. odvjetnicima ne otpremaju sudska pismena ili podneske kojima se od stranaka traži očitovanje.

U obrazloženju predsjednik Vrhovnog suda RH navodi da je ovakav prijedlog podnijela Hrvatska odvjetnička komora.

U prilogu preporuka predsjednika Vrhovnog suda RH

Su-IV-199-2023-3 – PREPORUKA u svezi otpremanja sudkih odluka u razdoblju od 1. – 15. kolovoza 2023.