Preminuo odvjetnik Mladen Klasić, dugogodišnji dopredsjednik Hrvatske odvjetničke komore

Dugogodišnji dopredsjednik Hrvatske odvjetničke komore, križevački odvjetnik Mladen Klasić preminuo je 23. kolovoza 2022. godine u Zagrebu nakon duge i  teške bolesti.

Mladen Klasić dugi je niz godina bio aktivan u radu Hrvatske odvjetničke komore i odvjetničkog zbora Županije koprivničko-križevačke, a gotovo je nemoguće nabrojati na koje je sve načine Mladen Klasić pridonio radu Hrvatske odvjetničke komore i samim time hrvatskome odvjetništvu. Za Mladena Klasića odvjetništvo nije bilo samo njegova profesija, već i način razmišljanja i stil života. Zbog doprinosa koje je dao odvjetništvu Mladen Klasić je ovogodišnji laureat Plakete dr. Ivo Politeo s poveljom, najviše priznanje koje dodjeljuje Hrvatska odvjetnička komora.

Mladen Klasić rođen je 3. rujna 1954. godine u Križevcima, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uspješno je završio 1979.  godine, a nakon toga zaposlio se kao pripravnik u Upravi za imovinsko-pravne poslove Skupštine općine Križevci. Godine 1982. imenovan je direktorom Uprave za imovinsko-pravne poslove Skupštine općine Križevci, da bi 1986. bio imenovan potpredsjednikom Izvršnog vijeća Skupštine općine Križevci. Nakon prestanka mandata zapošljava se kao pomoćnik direktora za organizaciju, pravne i opće poslove u Centru za reprodukciju domaćih životinja. Pravosudni ispit položio je 1989. godine.

 

U Imenik odvjetnika upisan je 1. travnja 1991. sa sjedištem ureda u Križevcima. Od upisa u Imenik odvjetnika Mladen Klasić aktivno se uključio u rad Odvjetničkog zbora Županije koprivničko-križevačke, a na taj način i u rad Hrvatske odvjetničke komore pa je i izabran za predsjednika navedenog Zbora i to u pet mandata za redom, a time i za člana Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore.

Kao član Upravnog odbora istaknuo se konstruktivnim prijedlozima za rješavanje pojedinih konkretnih situacija odnosno pitanja. Zbog takvog svog pristupa radu Upravnog odbora izabran je za dopredsjednika Hrvatske odvjetničke komore i tu funkciju obnašao u četiri uzastopna mandata.

Teško je pobrojati što je sve Mladen Klasić radio i koje je sve funkcije obnašao u Hrvatskoj odvjetničkoj komori – bio je član raznih komisija Hrvatske odvjetničke komore, uredništva glasila-časopisa “Odvjetnik”, bio je u delegaciji pri Europskom arbitražnom sudu u Strasbourgu, član brojnih radnih grupa, vijeća za medije, komisije za ocjenu postojanja uvjeta za priznavanja specijalnosti i drugo. Bio je moderator na većem broju okruglih stolova koji su se održavali prigodom proslave Dana hrvatskih odvjetnika i drugih događanja u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore, te ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravosuđa i uprave, član radnih grupa Ministarstva pravosuđa i uprave prilikom donošenja pojedinih zakona i drugo.

Zastupao je Hrvatsku odvjetničku komoru na mnogim međunarodnim događajima, a posebno treba istaknuti njegov doprinos razvoju dobrih i prijateljskih odnosa između Hrvatske odvjetničke komore i Izraelske odvjetničke komore, koja mu je zbog velikog doprinosa razvoju međusobnih odnosa uručila svoje visoko priznanje.

Mladen Klasić naročito se trudio kao član Povjerenstva za pravnu pomoć Ministarstva pravosuđa promovirati besplatnu pravnu pomoć ne samo temeljem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći već i temeljem odredbe čl. 21. Zakona o odvjetništvu smatrajući da je pružanje besplatne pravne pomoći put ka ostvarenju vladavine prava za sve bez obzira na društveni, socijalni ili financijski položaj. Istim principima vodio se i kao član radne skupine Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske prilikom izrade prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima.

Mladen Klasić kao vrsni poznavatelj rada državne uprave bio je od neizmjerne pomoći Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izradi prijedloga za poboljšanje položaja odvjetnika i odvjetništva, izradi primjedbi pojedina zakonska rješenja i sudjelovanja u pregovaranjima s raznim državnim institucijama.

No, zasluge Mladena Klasića ne mogu se ograničiti samo na odvjetništvo, jer je Mladen Klasić i poznati sportski djelatnik pa ga je Hrvatski olimpijski odbor 2020. godine odlikovao nagradom “Milan Neralić” zbog njegovih zasluga za razvoj sporta na lokalnoj razini kao člana zajednice sportskih udruga Križevci. Naročito je zaslužan za razvoj atletike u Križevcima i okolici.

Mladen Klasić odgojio je niz odvjetničkih vježbenika koji su danas većinom odvjetnici.

 

Hrvatska odvjetnička komora