Preporuke odvjetnicima u vezi izdavanja izvadaka iz državnih matica

Hrvatska odvjetnička komora primila je dopis Ministarstva pravosuđa i uprave RH vezano uz izdavanje izvadaka iz državnih matica. Sukladno navodima iz predmetnog dopisa, a imajući u vidu i recentnu sudsku praksu, odvjetnicima se preporuča da u slučaju potrebe pribavljanja podataka koji se upisuju u državne matice, a koji su im nužni za zastupanje stranke, ukoliko se potrebni podaci odnose na treće osobe od matičnih ureda uz dostavu dokaza o pravnom interesu za ishođenje traženog podatka, umjesto cjelovitih izvadaka zatraže izdavanje potvrde o točno određenom kvalificiranom podatku upisanom u državnu maticu, a sve temeljem odredbe članka 14. Zakona o odvjetništvu i članka 159. Zakona o općem upravnom postupku.

 Dopis Ministarstva pravosuđa i uprave RH u prilogu.

dopis MPU RH od 30. listopada 2023- izdavanje izvadaka iz državnih matica