Priopćenje Hrvatske odvjetničke komore u vezi “bijelog štrajka” sudaca i povećanja plaća sucima

Osnovna i najvažnija zadaća odvjetnika je ostvarenje prava stranaka u razumnom roku, a tome ne pridonosi otkazivanje zakazanih ročišta koje naše stranke i u redovnom tijeku stvari  predugo čekaju.

Hrvatska odvjetnička komora (HOK) razumije zahtjeve sudaca za povećanje plaća i poboljšanje njihovog materijalnog statusa, kao i zahtjeve za poboljšanje materijalnog statusa i povećanje plaća svih službenika koji rade na sudovima i bez kojih suci ne mogu uredno obavljati svoju odgovornu i važnu dužnost za ostvarenje vladavine prava. HOK također podupire sve napore u svrhu ostvarenja boljih uvjeta rada sudaca i sudova u smislu uređenja ili izgradnje adekvatnih zgrada sudova, kao i opreme sudnica i ostalih prostorija suda.

 Poboljšanje materijalnog statusa sudaca i sudskih službenika nužno je i pridonosi ostvarenju neovisnosti sudaca i sudbene vlasti u cjelini, a što je jedan od  preduvjeta za pravedno i brzo suđenje u svim predmetima.

Stoga se HOK zalaže za nastavak razgovora i pregovora predstavnika sudaca  s Ministarstvom pravosuđa i uprave RH u nadi da se štrajkovi sudaca neće više ponavljati i da će doći do zadovoljavajućeg rješenja.

Hrvatska odvjetnička komora apelira da se otkazana ročišta prioritetno ponovo zakažu u kratkom roku, a sve u cilju ostvarenja prava stranaka pred hrvatskim sudovima.

Hrvatska odvjetnička komora