Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike

Hrvatska odvjetnička komora izvješćuje da se s danom 24. svibnja 2022. otvara savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje će biti otvoreno od 24. svibnja 2022. do 23. lipnja 2022. te se zainteresirani pozivaju da svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike dostave najkasnije do 23. lipnja 2022. na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr.

Nacrt izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike, s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se žele postići nalaze se objavljeni na poveznici: https://www.hok-cba.hr/savjetovanja-s-javnoscu/