Savjetovanje s javnošću pri donošenju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore

Hrvatska odvjetnička komora izvješćuje da se s danom 10. travnja 2024. otvara savjetovanje s javnošću pri donošenju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje će biti otvoreno od 10. travnja 2024. do 10. svibnja 2024. te se zainteresirani pozivaju da svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore dostave najkasnije do 10. svibnja 2024. na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr.

Nacrt Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore, s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se žele postići nalaze se objavljeni na poveznici: https://www.hok-cba.hr/savjetovanja-s-javnoscu/.