Savjetovanje s javnošću pri donošenju Statuta Hrvatske odvjetničke komore

Hrvatska odvjetnička komora izvješćuje da se s danom 8. studenog 2022. otvara savjetovanje s javnošću pri donošenju Statuta Hrvatske odvjetničke komore, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje će biti otvoreno od 8. studenog 2022. do 8. prosinca 2022. te se zainteresirani pozivaju da svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Statuta Hrvatske odvjetničke komore dostave najkasnije do 8. prosinca 2022. na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr.

Nacrt Statuta Hrvatske odvjetničke komore, s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se žele postići nalaze se objavljeni na poveznici: https://www.hok-cba.hr/savjetovanja-s-javnoscu/.