Savjetovanje s javnošću pri donošenju Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Hrvatska odvjetnička komora izvješćuje da se s danom 12. rujna 2023. otvara savjetovanje s javnošću pri donošenju Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje će biti otvoreno od 12. rujna 2023. do 12. listopada 2023. te se zainteresirani pozivaju da svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika dostave najkasnije do 12. listopada 2023. na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr.

Nacrt Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se žele postići nalaze se objavljeni na poveznici: https://www.hok-cba.hr/savjetovanja-s-javnoscu/.