Primjena elektroničke komunikacije u kaznenim predmetima od 16. siječnja 2023. godine

Hrvatska odvjetnička komora primila je 18. siječnja 2023. godine informaciju da je Ministarstvo pravosuđa i uprave RH obavijestilo Visoki kazneni sud RH, županijske sudove te općinske sudove da su se stekli svi tehnički preduvjeti za primjenu elektroničke komunikacije u kaznenim postupcima.

Elektronička komunikacija u dostavi pismena u kaznenim postupcima primjenjuje se, prema istoj informaciji,  od 16. siječnja 2023. godine u skladu s Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku.

Hrvatska odvjetnička komora