Suradnja Hrvatske odvjetničke komore i Akademije za europsko pravo (ERA)

Hrvatska odvjetnička komora prihvatila je suradnju te podržala projekt „European Criminal Law for Defence Lawyers,“ nositelj projekta je Akademija za europsko pravo (ERA) koja u okviru projekta organizira seminare, a između ostalog i seminar „The role of lawyers in protecting and promoting the rule of law and mutual trust“ koji će se održati 1. i 2. travnja 2025. godine u Zagrebu u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore. Informacije o projektu, seminarima i webinarima, možete pročitati na https://training-for-defence.era.int/

Primarni cilj projekta je edukacija odvjetnika (branitelja u kaznenom postupku) s posebnim naglaskom na europsko kazneno pravo koje dobiva sve veću važnost, vezano uz rastući broj mjera koje se tiču ​​europskih instrumenata i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima kao što su primjerice europski uhidbeni nalog i europski istražni nalog te potrebu zajedničke primjene instrumenata.