Testni sustav e-Ovrha pripremljen za uvođenje eura

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH obavijestilo je Hrvatsku odvjetničku komoru da je na testnom sustavu e-Ovrha https://e-ovrhe-test.pravosudje.hr/ sve  pripremljeno što se tiče uvođenja eura vezano za kreiranje ovršnih prijedloga i zahtjev za prisilnu naplatu (FINA još na svojoj stranici dorađuje sustav kada zahtjev bude poslan). Sustav je još uvijek u testiranju i moguće su manje izmjene i naravno ispravci grešaka koje se uoče tijekom testiranja.

Korisničke upute za API, objavljene na početnoj stranici e-Ovrha,  sadrže sve ono što je korisnicima API-ja bitno za implementaciju, u datoteci api-docs.json koja sadrži specifikaciju, i u datoteci history.txt u kojoj su navedene najbitnije novosti iz nove verzije.

Korisnički priručnik za web aplikaciju za sada još nije ažuriran vezano za uvođenje eura (bit će dodano zasebno poglavlje vezano za ove dorade).

Na testu web aplikacije istu je moguće prilagoditi na način se odabere da ista gleda kunu kao službenu valutu (sadašnje stanje) ili da se izabere euro (potrebe testiranja), dok u API-ju to nije moguće, nego je API postavljen da bude u euru.

 

Za pristup testnoj aplikaciji potreban je TEST-ni certifikat.

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave moli da se eventualno uočene greške jave na adresu e-ovrhe@mpu.hr  kao i do sada.