UO HOK-a stavio izvan snage svoje autentično tumačenje Tbr. 11. toč. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je na sjednici održanoj 11. prosinca 2021. godine, kao tijelo koje je temeljem odredbe članka 18. stavka 1. točke 3. Statuta Hrvatske odvjetničke komore te glave druge, točke XVIII. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, nadležno za donošenje autentičnog tumačenja Tarife, stavio izvan snage svoje autentično tumačenje Tbr. 11. toč. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika doneseno na sjednici održanoj 12. prosinca 2020.  i izmijenjeno  na sjednici održanoj 13. veljače 2021. godine.