Upozorenje Hrvatske odvjetničke komore o pokušaju neovlaštenog pristupa povjerljivim podacima putem emaila @hok-cba.info

Hrvatska odvjetnička komora obavještena je da su neki članovi HOK-a primili mailove s  mail adresa koje neistinito upućuju na to da bi se radilo o adresama koje koristi HOK ali imaju drugačiji nastavak. Hrvatska odvjetnička komora upozorava sve svoje članove da sve službene adrese HOK-a imaju isti završetak (@hok-cba.hr) te moli svoje članove da ne otvaraju mailove koji imaju drugačiji završetak (@hok-cba.info) jer oni mogu predstavljati potencijalnu opasnost i sadržavati računalni virus, odnosno moguće je da se radi o tzv. Phishingu kojim se nastoji neovlašteno pristupiti  povjerljivim podacima.