Uputa predsjednika Vrhovnog suda RH za postupanje u predmetima u kojima se pojavljuje žrtva obiteljskog nasilja

Ured predsjednika Vrhovnog suda RH  dostavio je Hrvatskoj odvjetničkoj komori uputa br. Su-IV-61/2023-1 od 5. veljače 2024. godine, a koja se odnosi za postupanje u predmetima u kojima se pojavljuje žrtva obiteljskog nasilja, a koja je zbog sigurnosti premještena u sklonište – „sigurna kuća“ ili na neku drugu tajnu adresu.

U prilogu uputa predsjednika Vrhovnog suda RH.

Su-IV-61-2024-1 – UPUTA za postupanje u predmetima u kojima se pojavljuje žrtva obiteljskog nasilja