Upute Ministarstva pravosuđa i uprave RH vezano za pribavljanje podataka iz državnih matica

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH je obavijestilo Hrvatsku odvjetničku komoru da je 12. ožujka 2024. godine, odgovarajući na dopis HOK-a koji je upozorio na primjedbe odvjetnika da pojedini matični uredi nisu upoznati s mišljenjem Ministarstva pravosuđa i uprave RH o izdavanju isprava iz državnih matica odvjetnicima, još jednom poslalo uputu pročelnicima nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu za državne matice i matičarima na znanje i postupanje.

U prilogu mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave RH.

obavijest MPU RH – upute vezano za pribavljanje podataka iz državnih matica