Ured zastupnika RH pred ESLjP-om objavio prijevod Vodiča kroz sudsku praksu i pregled prakse ESLJP-a za razdoblje rujan-prosinac 2022.

Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava objavio je prijevod Vodiča kroz sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava – Zaštita podataka, te pregled prakse Europskog suda za ljudska prava za razdoblje rujan – prosinac 2022.  godine.

Vodič  kroz sudsku praksu ESLJP-a – Zaštita podataka pripremilo je Tajništvo Europskog suda, a Ured zastupnika osigurao je njegov prijevod na hrvatski jezik. U vodiču se analizira i sažima sudska praksa Europskog suda na temelju različitih članaka Konvencije koja se odnosi na zaštitu podataka. Navedena sudska praksa odabrana je među vodećim, značajnim i/ili nedavnim presudama i odlukama.

Pregled prakse ESLJP-a pripremio je Ured zastupnika. Odabrane su presude koje je donijelo veliko vijeće, koje predstavljaju daljnji razvoj prakse ESLJP-a i one koje se bave aktualnim društveno-političkim pitanjima kao i pitanjima koja su pravno i činjenično slična onima koja se pojavljuju u predmetima protiv Hrvatske. U navedenim presudama ESLJP se, među ostalim, bavio pitanjem opravdanosti izručenja podnositeljice zahtjeva u SAD u kontekstu članka 3. Konvencije; usklađenosti čina eutanazije s jamstvima iz članka 2. Konvencije; prihvatljivosti preinake ublažive kazne doživotnog zatvora u neublaživu u smislu članka 3. Konvencije; pitanjem rasnog profiliranja od strane policije tijekom provjere identiteta; usklađenosti prikupljanja i pohrane osobnih podataka o seksualnoj orijentaciji davatelja krvi s pravom na poštovanje privatnog života podnositelja; te pitanjem povrede članka 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju (opća zabrana diskriminacije) zbog posredne diskriminacije sudskih službenika u odnosu na suce uslijed različitog postupanja BiH sudova u predmetima potraživanja naknada uz plaću.

Vodič i pregled prakse ESLJP-a dostupni su na https://www.hok-cba.hr/praksa-relevantna-za-odvjetnistvo/eu-i-medunarodna-praksa/europski-sud-za-ljudska-prava/