Važna obavijest o promjeni načina dostave aktivacijskih podataka za aktivaciju osobnih certifikata za fizičke osobe

Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe aktivacijski podaci za aktiviranje certifikata na dostavljenim kID karticama više se neće dostavljati u posebnoj omotnici već isključivo na e-mail adresunavedenu u zahtjevu za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe.

Dostava kID kartica članovima koji imaju prebivalište ili sjedište ureda u Zagrebu i dalje će se vršiti osobnim preuzimanjem, dok će se dostava kID kartice ostalim članovima vršiti putem preporučene poštanske pošiljke.

Postupak aktivacije:

  1. Instalirati programsku podršku Certilia Client dostupnu na https://www.id.hr/hr/podrska/download-objave
  2. Karticu umetnuti u čitač spojen s računalom
  3. Pokrenuti Client program i zatražiti aktivaciju
  4. Korisnicima se potom otvara prozor u kojem je potrebno zatražiti slanje koda na e-mail
  5. Pristigli kod upisuje se u predviđeno polje, a zatim se postupak aktivacije kartice nastavlja postavljanjem PIN-ova i PUK broja za otključavanje.

Navedeno se primjenjuje od 1. lipnja 2022. godine.