Vijeće Europe usvojilo Okvirnu konvenciju o umjetnoj inteligenciji

Vijeće Europe je 17. svibnja 2024. godine usvojilo  Okvirnu konvenciju o umjetnoj inteligenciji https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680afb11f

Iako sastavljena pod okriljem Vijeća Europe, mogu je potpisati i druge države, a cilj je osigurati poštivanje ljudskih prava, vladavine prava i pravnih standarda demokracije u korištenju sustava umjetne inteligencije. Konvencijom se utvrđuje pravni okvir koji pokriva cijeli životni ciklus sustava umjetne inteligencije i bavi se rizicima koje oni mogu predstavljati, promičući pritom odgovorne inovacije. Konvencija usvaja pristup koji zahtijeva pažljivo razmatranje svih mogućih negativnih posljedica korištenja sustava umjetne inteligencije, kako bi se iskoristile prednosti umjetne inteligencije, a istovremeno umanjili rizici.