Stavovi IO u vezi s ugovorom o pružanju pravne pomoći uz naknadu u paušalnom iznosu

Paušalna nagrada se može Ugovorom predvidjeti isključivo za usmene i pismene pravne savjete, kontrolu već zaključenih ugovora, sudjelovanje na sastancima sa strankom. Sve ostale radnje, a naročito radnje zastupanja pred sudovima i upravnim tijelima, pri alternativnom načinu rješavanja sporova može se obračunati isključivo u skladu s Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

 

1. Zajednički odvjetnički ured ne može biti ugovorna strana, već isključivo odvjetnici iz tog zajedničkog ureda, jer zajednički odvjetnički ured nema pravnu osobnost s obzirom na odredbu čl. 25. Zakona o odvjetništvu.

 

2. Predmet ugovora o pružanju pravne pomoći uz naknadu u  paušalnom iznosu ne može biti sastavljanje isprava, sastavljanje normativnih akata, izrada prijedloga odnosno nacrta isprava, odluka, normativnih akata i sl., jer je to protivno odredbi Tbr. 38. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (dalje Tarifa), pa je za nagradu za sastavljanje isprava mjerodavna Tbr. 29 Tarife.

 

3. Predmet ugovora o pružanju pravne pomoći uz naknadu u paušalnom iznosu ne mogu biti razmatranje spisa, izvidipribava isprava za stranku kao i ostale radnje koje su tarifirane Tbr. 32. Tarife.

 

4. Ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu ne može sadržavati odredbu da se trajanje pravne pomoći u skladu Tbr. 38. Tarife određuje se u trajanju od nekoliko sati tjedno ili mjesečno.

 

5. Tbr. 38 Tarife isključuje primjenu svih oblika zastupanja i pred sudovima, državnim tijelima, kao i zastupanje u tzv. alternativnim načinima rješavanja prijepora s obzirom na sadržaj odredbe Tbr. 7/6 Tarife, pa ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu treba sadržavati odredbu o isključenju svih oblika zastupanja (pred sudovima, državnim tijelima i u postupcima alternativnog načina rješavanja sporova).

 

6. Naknada u paušalnom iznosu koja se plaća odvjetniku na temelju ugovora o pružanju pravne pomoći ne može predstavljati akontaciju za trošak zastupanja.

 

7. Materijalni troškovi stranke ne mogu predstavljati dio naknade u paušalnom iznosu.

 

8. U ugovorima o pružanju pravne pomoći uz naknadu u paušalnom iznosu valja pravilno navesti da se primjenjuje Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, a pogrešno je pozvati se na Odvjetničku tarifu, jer takva tarifa ne postoji.

 

9. Ugovor o zastupanju koji ne sadržava odredbe o pružanju pravne pomoći uz naknadu u paušalnom iznosu u skladu s Tbr. 38. Tarife ne prijavljuje se Hrvatskoj odvjetničkoj komori.