Načelno stajalište o plaćanju članarine odvjetničkom zboru

Broj: 7474/2010

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore temeljem odredbe čl. 45. Zakona o odvjetništvu u svezi s odredbom čl. 97. toč. 4. i čl. 100. toč. 6.  Statuta Hrvatske odvjetničke komore na 9. sjednici 16. listopada 2010. godine donio je

NAČELNO STAJALIŠTE

Odvjetnici su dužni plaćati članarinu odvjetničkom zboru na području kojeg djeluju, a skupštine odvjetničkih zborova isključivo imaju ovlast utvrditi visinu članarine.

PREDSJEDNIK

Leo Andreis