Tbr. 20 Tarife

TUMAČENJE TBR. 20 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA U PREDMETIMA ODUZIMANJA IMOVINE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE
(NN 92/96)

U postupcima koji se vode po zahtjevima za povrat oduzete imovine, temeljem odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, vrijednost predmeta spora, tj. osnovicu za obračun honorara, predstavlja vrijednost oduzete imovine, te se primjenjuje Tbr. 20. toč. 2. u svezi s Tbr. 7. toč. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

UPRAVNI ODBOR HOK na 6. sjednici od 21. svibnja 1998.