Tbr. 29 toč. 1 u svezi Tbr. 7 toč. 1 i 2 Tarife

Tumačenje primjene Tbr. 29 toč. 1 u svezi Tbr. 7 toč. 1 i 2 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, odnosno o primjeni Tbr. 29 toč. 2 Tarife

1.  Odvjetnik koji sastavi aneks ugovora o kupoprodaji nekretnina ima pravo na nagradu za sastav tog aneksa prema Tbr. 29 toč. 1 Tarife, s time da osnovicu za obračun nagrade čini kupoprodajna cijena navedena u ugovoru. 

2. Za sastav ugovora o razvregnuću suvlasničke zajednice nekretnina odvjetnik ima pravo na nagradu za sastav takvog ugovora sukladno Tbr. 29 toč. 2 Tarife s time da osnovicu za obračun nagrade čini vrijednost suvlasničke zajednice nekretnina, obzirom da se radi o procjenjivom ugovoru.

Odvjetnik M.V. iz Zagreba, zahtjevom od 21. ožujka 2008., uputio je Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore zahtjev za tumačenjem primjene Tbr. 29 toč. 1 Tarife u svezi sastava aneksa ugovora o kupoprodaji nekretnina u kojemu je predmet kupoprodaje usklađen s parcelacionim elaboratom. Također traži da Upravni odbor protumači primjenu Tbr. 29 toč. 2 Tarife u svezi ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina, odnosno da li se radi o procjenjivom ili neprocjenjivom ugovoru.
Upravni odbor je dao tumačenje koje je navedeno u izreci.

Upravni odbor HOK ovlašten je davati tumačenja u svezi s primjenom Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.
UPRAVNI ODBOR HOK, posl.br. 3090’208, na sjednici od 17.svibnja 2008.