Tbr. 39 toč. 3 Tarife

Tumačenje primjene Tbr. 39 toč. 3 Tarife

Odvjetnik koji sa strankom, temeljem Tbr. 39 toč. 3 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 91/04, 37/05 i 59/07) u imovinsko pravnim predmetima pismeno ugovori nagradu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama koje će za stranku poduzeti, ima pravo na ugovorenu nagradu zaračunati i porez na dodanu vrijednost.

Odvjetnik M.H. iz Koprivnice, zahtjevom od 1. travnja 2008., uputio je Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore zahtjev za tumačenjem primjene Tbr. 39 toč. 3 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Tarifni broj 39 točka 3 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika glasi:
“U imovinsko pravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti naknadu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama, koje će za stranku poduzeti. Gornja granica uagovorenog postotka ne može prijeći 30 % od ukupno ostvarenog uspjeha.“

Glavom prvom Tarife određeno je da troškove zastupanja čine odvjetničke usluge uvećane za porez na dodanu vrijednost. Zakonom o porezu na dodanu vrijednost određeno je da porez na dodanu vrijednost snosi krajnji korisnik, u konkretnom slučaju stranka.

Upravni odbor tumačeći Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika smatra da iz prije navedenih odredbi Tarife neupitno proizlazi da odvjetniku, pored ugovorene nagrade prema Tbr. 39 toč. 3 Tarife, pripada stranci zaračunati i na ugovorenu nagradu porez na dodanu vrijednost, pa makar tako obračunata nagrada prelazi 30% ukupnog uspjeha u postupku.

Upravni odbor HOK ovlašten je davati tumačenja u svezi s primjenom Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

UPRAVNI ODBOR HOK, posl.br. 2789/2008 na sjednici od 17. svibnja 2008.