Tbr. 4.Tarife

Tumačenje Tbr. 4. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
(NN 91/04, 37/05)

Tbr. 4. Tarife obuhvaća i radnje koje poduzima odvjetnik u tijeku istrage, a naročito zastupanje stranke na istražnim ročištima.

“Zajednički odvjetnički ured V.H. i M. S. u Z., podnio je zahtjev radi tumačenja Tbr. 4. Navodi se da istražni sudac Županijskog suda u Z. pri određivanju troška zastupanja po odvjetniku nije priznao radnje zastupanja na istražnim ročištima, jer da Tbr. 4. Tarife ne predviđa trošak obrane tijekom istražnog postupka.

Naslov Tbr. 4. Tarife glasi:

“Obrana okrivljenog, zastupanje privatnog tužitelja, optećenog kao tužitelja u istražnom postupku i na glavnoj raspravi”.

U toč. 1. Tbr. 4. Tarife navodi se:
“Obrana optuženog i pravne osobe, zastupanje privatnog tužitelja i oštećenog kao tužitelja na raspravi pred sudovima ili sicem za prekršaje, zastupanje na ročištima kod suca izvršenja kazne, za svaki dan rasprave … (dalje kao nepotrebno ispušteno).

Na temelju navedenog se zaključuje da Tbr. 4. sadrži zastupanje stranaka u tijeku kaznenog postupka i nakon dovršetka kaznenog postupka.

Stoga navedeni tarifni broj ne treba sadržavati i određivati nagradu za pojedine faze postupka, jer se tijekom postupka poduzimaju radnje po odvjetniku, a iz sadržaja naslova Tbr. 4. Tarife jasno proizlazi da se isti odnosi na obistinjavanje nagrade i za vrijeme istrage.

Dakle, Tbr. 4. Tarife obuhvaća i radnje koje poduzima odvjetnik kao zastupnik osoba koje sudjeluju u istrazi, pa se moraju pri obradi troška priznati i radnje zastupanja na istražnim ročištima.

Upravni odbor HOK je ovlašten davati tumačenja Tarife u skladu s odredbama točke XVIII. Tarife.”

Upravni odbor HOK, posl. br. 793/2007 od 10. veljače 2007.