Tbr. 48. Tarife

TUMAČENJE TBR. 48. TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA
(NN 91/04, 37/05 i 59/07)

Za radnje zastupanja obavljene do stupanja na snagu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika iz 2004. godine sukladno odredbi Tbr. 48. primjenjuje se Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika objavljena u Narodnim novinama br. 69/93, 87/93, 16/94 i 11/96.

Odvjetnik S.B. u Zagrebu podnio je zahtjev radi tumačenja Tbr. 48. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 91/04, 37/05, 59/07), jer da u kaznenom predmetu u kojem brani određena je nagrada na način da nije primijenjena „nova“ Tarifa, iako je valjalo primijeniti onu tarifu koja je na snazi u trenutku naplate odvjetničke nagrade odnosno u vrijeme donošenja odluke o trošku postupka.

Tbr. 48. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 91/04, 37/05, 59/07) glasi:

„Za radnje obavljene do stupanja na snagu ove Tarife, primjenjuje se tarifa objavljena u Narodnim novinama br. 69/93 sa izmjenama objavljenim u Narodnim novinama br. 87/93, 16/94 i 11/96.”

Na temelju navedenog jasno je određeno da za radnje zastupanja obavljene do stupanja na snagu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika iz 2004. godine sukladno odredbi Tbr. 48. primjenjuje se Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika objavljena u Narodnim novinama br. 69/93, 87/93, 16/94 i 11/96.

Stoga vrijeme naplate odvjetničke nagrade odnosno vrijeme donošenja odluke o trošku postupka nije opredjeljujući čimbenik za utvrđivanje primjene Tarife s obzirom na izričit sadržaj Tbr. 48. Tarife.

Upravni odbor HOK ovlašten je davati tumačenja u svezi primjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

UPRAVNI ODBOR HOK, posl. br. 6397/2007 od 27. listopada 2007.