Tbr. 7/5 Tarife

TUMAČENJE TBR. 7/5 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA (NN 91/04, 37/05 i 59/07)

Radnje zastupanja poduzete prije Izmjena i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, objavljene u Narodnim novinama br. 59/07 obračunavaju se u skladu s nagradom koja je bila tarifirana u vrijeme poduzimanja radnje.

Odvjetnik M.M u Zagrebu moli tumačenje Tbr. 7/5 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN br. 59/07), s obzirom da je do Izmjena i dopuna Tarife objavljenim u NN br. 59/07 bila tarifirana nagrada za zastupanje pred arbitražom s povišenjem od 100%.

U konkretnom slučaju Upravni odbor je mišljenja da se nagrada za zastupanje obračunava u skladu s Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja se primjenjivala u vrijeme poduzimanja radnje, te nije moguća retroaktivna primjena Tarife osim kad bi to bilo propisano.

Upravni odbor HOK ovlašten je davati tumačenja u svezi primjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

UPRAVNI ODBOR HOK, posl. br. 5939/2007 od 27. listopada 2007.