Toč. 18 Kodeksa odvjetničke etike

Tumačenje toč. 18 Kodeksa odvjetničke etike

Ako odvjetnik namjerava otvoriti osobnu internetsku stranicu, tada nije dopušteno na toj stranici naznačiti adresu odvjetničke pisarnice niti obavijesti o pisarnici odnosno odvjetničkoj djelatnosti, ali mu je dopušteno navesti u životopisu da je po zanimanju odvjetnik.

“T.J., odvjetnik u Z., podnio je zahtjev radi tumačenja toč. 18. Kodeska odvjetničke etike, jer da kao autor dviju knjiga iz novije hrvatske povijesti, pisac većeg broja članaka slične tematike, urednik jednog mjesečnika i član uredništva dva časopisa, radi komunikacije s kolegama iz drugih država, kao i radi potpunijeg uvida u njegovu znanstveno-publicističku djelatnost odnosno radi citiranja knjiga koje su rasprodane odnosno članaka koji su i stručnoj javnosti sve teže dostupni, namjerava otvoriti vlastitu internetsku stranicu.

Kodeks odvjetničke etike u toč. 18. određuje da:
“Protivi se časti i ugledu odvjetništva svaka nelojalnost u poslovanju, a osobito
– pribavljanje stranaka putem ponuda, posrednika ili reklama,
– javni istupi, javljanje u tisku i sl. s naglašenim isticanjem svog svojstva odvjetnika odnosno na način koji bi se mogao shvatiti kao nametanje javnosti ili reklamiranje itd.” (ostalo ispušteno kao nepotrebno).

Iz zahtjeva podnositelja zahtjeva, razvidno je da se pored odvjetničke službe bavi i novijom hrvatskom povijesti, pa da mu je namjera upoznavanje trećih osoba s tom njegovom djelatnošću.

Stoga je ovaj Upravni odbor s obzirom na sadržaj navedene odredbe toč. 18. Kodeksa odvjetničke etike, mišljenja da se protivi časti i ugledu odvjetništva obavještavanje trećih osoba o adresi pisarnice u slučaju kada se namjerava otvoriti internetska stranica radi obavještavanja trećih osoba u svezi dodatne aktivnosti, jer treće osobe pristupaju na te stranice isključivo radi obavijesti koje su predmet njihovih interesa (povijest).

Naime, u takvom slučaju trećim osobama nije bitno gdje se nalazi odvjetnička pisarnica i čime se bavi odvjetnik, jer posjetitelje te stranice očito će zanimati znanstveno-publicistička djelatnost iz područja povijesti podnositelja zahtjeva.

Upravni odbor HOK je ovlašten davati mišljenje glede Kodeksa odvjetničke etike u skladu s čl. 65. a. 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore.”

Upravni odbor HOK, od 10. veljače 2007.