Tumačenje Tbr. 39. toč. 3. i Tbr. 43. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Tumačenje Tbr. 39. toč. 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

1. Pri obračunu nagrade prema Tbr. 39. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika osnovicu za obračun nagrade čini zbroj glavnice i kamata, dok dosuđeni trošak zastupanja pripada odvjetniku.

2. Odvjetnik ima pravo naplatiti od stranke u slučaju iz toč. 1. trošak zastupanja samo ako je taj trošak dosuđen i dospio za naplatu ili je pak naplaćen. Trošak zastupanja je dospio kada se može naplatiti ovršnim putem.

3. U slučaju zaključenja ugovora između odvjetnika i stranke sukladno odredbi Tbr. 39. toč. 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, obveza obračuna nastaje u trenutku ostvarenja – ispunjenja uvjeta iz toč. 2. ovog Tumačenja.

 

II

 

Tumačenje Tbr. 43. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

1. Potpisivanjem punomoći, odvjetnik i stranka zaključuju ugovor o nalogu.

2. Odvjetnik je obvezan obračunati nagradu za svoj rad kada ispuni nalog stranke u cijelosti.

3. Odvjetnik je ispunio nalog stranke pravomoćnom i ovršnom odlukom u pravnoj stvari i/il otkazom zastupanja i/ili opozivom punomoći odvjetniku.

4. Odvjetnik ima pravo od stranke tražiti predujam nagrade za zastupanje i prije ispunjenja naloga.

5. Iznos plaćenog predujma za zastupanje odvjetnik je dužan uračunati u obračun po ispunjenju naloga stranke.

Napomena:
Tumačenja su usvojena na sjednici UO HOK 13. studenog 2010. godine i potvrđena na sjednici UO HOK 17. ožujka 2011. godine.