Poziv odvjetničkim vježbenicima za sudjelovanje u online edukaciji u 2023. godini radi pripreme za polaganje pravosudnog ispita

Pozivamo odvjetničke vježbenike upisane u Imenik odvjetničkih vježbenika HOK-a u vremenu od 2. listopada 2021. do 1. listopada 2022.,  koji tijekom 2023. godine žele pohađati online edukaciju namijenjenu pripremi za polaganje pravosudnog ispita, da najkasnije do četvrtka, 22. prosinca 2022. ispune obrazac dostupan na poveznici u nastavku, a radi otvaranja korisničkog računa za sustav online učenja (“LMS”):

https://forms.office.com/e/ZvLeBd1sr8.

LMS sustav dostupan je na mrežnoj poveznici https://odvjetnicka-akademija.hok-cba.hr uz unos pristupnih podataka (korisničkog imena i lozinke) koje će svi prijavljeni odvjetnički vježbenici zaprimiti na adresu e-pošte navedenu u obrascu dostupnom na gornjoj poveznici najkasnije do 10. siječnja 2023.

Obrazovni materijali (video predavanja i prezentacije) trajno su dostupni na LMS-u, od 0-24, a vježbe pisanja presuda odvijaju se tijekom tri kvartala. Svaki odvjetnički vježbenik samostalno odlučuje u kojem kvartalu 2023. će pristupiti vježbama pisanja presuda, a pridržavajući se dolje navedenih rokova* za predaju presuda:

  1. KVARTAL 2023.

1.1. Tehnika pisanja kaznene presude (“TPKP”)
Objava kaznenog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu kaznene presude”: 31. siječnja 2023. u 12.00 sati
Rok za predaju kaznene presude: 7. veljače 2023. u 12.00 sati
Termin održavanja videokonferencije (unutar podkolegija “Videokonferencija TPKP”): 21. veljače 2023. u 17.00 sati 

 1.2. Tehnika pisanja upravne presude (“TPUP”)
Objava upravnog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu upravne presude”:  7. veljače 2023. u 14.00 sati
Rok za predaju upravne presude: 14. veljače 2023. u 12.00 sati
Termin održavanja videokonferencije  (unutar podkolegija “Videokonferencija TPUP”):  2. ožujka 2023. u 17.00 sati  

1.3. Tehnika pisanja građanske presude (“TPGP”)
Objava građanskog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu građanske presude”:  14. veljače 2023. u 14.00 sati
Rok za predaju presude:  21. veljače 2023. u 12.00 sati
Termin održavanja videokonferencije (unutar podkolegija “Videokonferencija TPGP”): 9. ožujka 2023. u 17.00 sati

 

  1. KVARTAL 2023.

2.1. Tehnika pisanja građanske presude (“TPGP”)
Objava građanskog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu građanske presude”:  16. svibnja 2023. u 12.00 sati
Rok za predaju građanske presude: 23. svibnja 2023. u 12.00 sati
Termin održavanja videokonferencije (unutar podkolegija “Videokonferencija TPGP”):  13. lipnja 2023. u 17.00 sati 

 2.2. Tehnika pisanja kaznene presude (“TPKP”)
Objava kaznenog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu kaznene presude”: 23. svibnja 2023. u 14.00 sati
Rok za predaju kaznene presude:  10. lipnja 2023. u 12.00 sati
Termin održavanja videokonferencije (unutar podkolegija “Videokonferencija TPKP”): 27. lipnja 2023. u 17.00 sati  

2.3. Tehnika pisanja upravne presude (“TPUP”)
Objava upravnog spisa na LMS-u: 31. svibnja 2023. u 14.00 sati
Rok za predaju upravne presude: 7. lipnja 2023. u 14.00 sati 
Termin održavanja videokonferencije (unutar podkolegija “Videokonferencija TPUP”):  29. lipnja 2023. u 17.00 sati

 

  1. KVARTAL 2023.

3.1. Tehnika pisanja građanske presude (“TPGP”)
Objava građanskog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu građanske presude”: 20. rujna 2023. u 12.00 sati
Rok za predaju građanske presude:  27. rujna 2023. u 12.00 sati 
Videokonferencija (unutar podkolegija “Videokonferencija TPGP”):  3. studenog 2023. u 17.00 sati

3.2. Tehnika pisanja kaznene presude (“TPKP”)
Objava kaznenog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu kaznene presude”: 27. rujna 2023. u 14.00 sati 
Rok za predaju kanene presude:  4. listopada 2023. u 12.00 sati
Videokonferencija (unutar podkolegija “Videokonferencija TPKP”): 19. listopada 2023. u 17.00 sati 

3.3. Tehnika pisanja upravne presude (“TPUP”)
Objava upravnog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu upravne presude”: 4. listopada 2023. u 14.00 sati 
Rok za predaju upravne presude:  11. listopada 2023. u 14.00 sati 
Videokonferencija (unutar podkolegija “Videokonferencija TPUP”): 26. listopada 2023. u 17.00 sati

 

Unutar svakog e-kolegija iz vježbi pisanja građanske/kaznene/upravne presude dostupno je uvodno videopredavanje s uputama kako napisati pojedinu presudu, dostupni su primjeri ispravljenih presuda s komentarima kao i snimke ranije održanih videokonferencija.

Unutar podkolegija “Pitanja i odgovori vezani uz pisanje kaznene/upravne/građanske presude” mogu se postaviti pitanja na koja predavači mogu odgovoriti i prije nego li se nakon ispravka presuda održi zaključna video konferencija s predavačima i svim odvjetničkim vježbenicima koji su sudjelovali u vježbama pisanja presuda u pojedinom kvatalu.

U kvartalu u kojem svaki odvjetnički vježbenik pristupi vježbama pisanja presuda, dužan/na je predati napisanu presudu na ispravak, a primjerke ispravljenih presuda dužan/na je pohraniti na vlastitom računalu.

U slučaju tehničkih poteškoća oko pristupa LMS sustavu učenja na daljinu, upite je potrebno dostaviti tehničkoj podršci za LMS sustav na: HOKLMS@trilix.eu

* Sve eventualne promjene rokova objave spisa, predaje presuda i/ili termina održavanja video konferencija bit će pravodobno objavljene na web stranici HOK-a.