Članovi Upravnog odbora Centra za mirenje HOK-a

Na sjednici Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održanoj 1. listopada 2016. godine imenovan je Upravni odbor Centra za mirenje pri HOK u sastavu: Sanja Tafra, predsjednica UO, Nataša Tatarić i Boris Jukić, članovi UO.

Tajnica Centra za mirenje pri HOK je Vlatka Cvok.