INFORMACIJE ODVJETNIČKE AKADEMIJE HOK-A I PREDAVANJA U RUJNU, LISTOPADU I STUDENOM 2023. GODINE

Poštovane kolegice i kolege,

Odvjetnička će akademija sve informacije bitne za odvjetnike i odvjetničke vježbenike redovito objavljivati na mrežnim stranicama HOK-a pod rubrikom “Odvjetnička akademija”.

Stručno vijeće Odvjetničke akademije HOK-a poziva sve članove da svojim prijedlozima predavanja i/ili radionica te sugestijama doprinesu što boljoj i kvalitetnijoj edukaciji.

U organizaciji Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore u rujnu su održana predavanja:

  • „Stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla, odlukom suda i nasljeđivanjem“; predavačica Goranka Barać-Ručević, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • „Novi Zakon o izvanparničnom postupku“; predavačica prof. dr. sc. Aleksandra Maganić,

te radionice:

  • „Prikaz pretraživanja prakse Suda europske unije u kaznenim stvarima“, predavačica dr. sc. Tanja Pavelin, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
  • „Redoviti pravni lijekovi u kaznenom postupku u sudskoj praksi s naglaskom na razlikovanje žalbenih osnova“, predavači Dražen Tripalo, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i dr. sc. Marin Mrčela, izv. prof., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

U listopadu će se održati zadnje predavanje iz ciklusa predavanja o stjecanju prava vlasništva s temom „Tužbe za zaštitu prava vlasništva“; predavačica je Goranka Barać-Ručević, sutkinja Vrhovnog suda RH.

Tijekom listopada i studenog se nastavljaju radionice s temom „Redoviti pravni lijekovi u kaznenom postupku u sudskoj praksi s naglaskom na razlikovanje žalbenih osnova“; predavači su Dražen Tripalo i dr. sc. Marin Mrčela, izv. prof., suci Vrhovnog suda RH, te radionica „Prikaz pretraživanja prakse Suda Europske unije u kaznenim stvarima“; predavačica je dr. sc. Tanja Pavelin, sutkinja Visokog kaznenog suda RH.

U realizaciji je novo predavanje „Istupanje člana društva iz d.o.o.-a i imenovanje privremenog upravitelja – prijepori u praksi“; predavačica je Jasna Golubić, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu.

Na LMS sustavu učenja na daljinu dostupno je novo predavanje „Stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla, odlukom suda i nasljeđivanjem“, a u pripremi su predavanja „Novi Zakon o izvanparničnom postupku“ te radionice „Redoviti pravni lijekovi u kaznenom postupku u sudskoj praksi s naglaskom na razlikovanje žalbenih osnova, a koje predavanje će biti zamijenjeno s već postojećim zbog  zadnjih izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku i „Prikaz pretraživanja prakse Suda Europske unije u kaznenim stvarima“.

S kolegijalnim poštovanjem,

dr. sc. Laura Valković,
predsjednica Odvjetničke akademije