„TUŽBE ZA ZAŠTITU PRAVA VLASNIŠTVA“ – najava

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je u pripremi treće i zadnje predavanje s elementima radionice na temu vlasništva:

„Tužbe za zaštitu prava vlasništva“

Predavačica: Goranka Barać-Ručević, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednica Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije

Cilj provođenja serije radionica je upoznati odvjetnike s posebnostima instituta stjecanja odnosno zaštite prava vlasništva kroz primjere iz sudske prakse najvišeg suda u Republici Hrvatskoj te kroz odluke Europskog suda za ljudska prava, koje su u zadnje vrijeme preoblikovale ranije postojeću sudsku praksu hrvatskih sudova. Vlasništvo je jedan od najvažnijih instituta stvarnog prava čije je poznavanje temelj razumijevanja čitavog sustava stvarnih prava te je predmet velikog broja postupaka koji se vode pred hrvatskim sudovima.

Uz kratko teoretsko objašnjenje instituta stjecanja vlasništva na temelju pravnog posla, na temelju zakona, na temelju odluke suda ili odluke druge nadležne vlasti te na temelju nasljeđivanja, osobit je naglasak stavljen na  praktičnu primjenu pojedinog načina stjecanja toga prava u praksi, posebice u sudskom postupku – od izbora pravnog puta i stilizacije tužbenog zahtjeva, do  očekivane primjene materijalnog prava prilikom odlučivanja sudova o tužbenom zahtjevu u parničnom postupku.

Radionice su koncipirane na način da se prvo prezentiraju opće informacije bitne za razumijevanje pravnog okvira za pojedinu vrstu stjecanja vlasništva, a nakon toga se selektivno fokusira na konkretna pitanja i/ili probleme iz navedenog područja s kojima se odvjetnici susreću u svakodnevnom radu. Moguća rješenja biti će prezentirana kroz primjere iz sudske prakse. Na kraju svake radionice polaznicima je omogućeno postavljanje pitanja radi razjašnjenja ili dopune prezentiranog sadržaja.

Zadnje predavanje/radionica, „Tužbe za zaštitu prava vlasništva“, bavi se tužbama kojima se štiti već stečeno pravo vlasništva, a cilj joj je, kroz prikaz sudske prakse, ukazati na česte pogreške prilikom njihovog podnošenja te sugerirati eventualno učinkovitiji pravni put zaštite u pojedinim činjeničnim i pravnim situacijama, a sastoji se od sljedećih tematskih cjelina:

 • Zakonodavni okvir i kako odabrati ispravan pravni put
 • Pravilno postavljanje tužbenog zahtjeva i odlučne činjenice za svaku od odabranih tužbi
 • Prava vlasnička tužba
 • Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika
 • Vlasnička tužba za zaštitu od uznemiravanja
 • Tužba za zaštitu od uznemiravanja predmnjevanog vlasnika
 • Brisovna tužba / Tužba radi ispravka / Tužba za ispravak pogrešnog upisa
  – Razlike  između brisovne tužbe i tužbe za ispravak
  – Razlike tužbe za ispravak i tužbe za ispravak pogrešnog upisa
  – Podnošenje tužba za ispravak i primjena čl. 186.a Zakona o parničnom postupku
 • Primjeri iz sudske prakse

S kolegijalnim poštovanjem,

dr. sc. Laura Valković,
predsjednica Odvjetničke akademije