CIKLUS RADIONICA O REDOVITIM PRAVNIM LIJEKOVIMA I POJEDINIM ŽALBENIM OSNOVAMA – najava

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je u organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a u pripremi ciklus radionica o redovitim pravnim lijekovima i pojedinim žalbenim osnovama.

Predavači: DRAŽEN TRIPALO, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i dr.sc. MARIN MRČELA, izv. prof., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske 

„Redoviti pravni lijekovi u kaznenom postupku u sudskoj praksi s naglaskom na razlikovanje žalbenih osnova“:
Žalbe protiv presude i rješenja redoviti su pravni lijekovi u kaznenom postupku. Njihova kvaliteta u pravilu određuje granice ispitivanja pobijanih odluka jer je pravilno označavanje nepravilnosti na koje se žalbama ukazuje izuzetno važno za potpunu provjeru zakonitosti tih odluka. U izlaganju se, uz prikaz postupka po žalbi, ukazuje na potrebu odgovarajućeg određivanja i valjanog obrazlaganja pojedinih žalbenih osnova te najčešće pogreške u podvođenju nedostataka pod odgovarajuće žalbene osnove.

„Pojedine žalbene osnove u kaznenom postupku – Bitne povrede odredaba kaznenog postupka“:
Pravila kaznenog postupka trebaju osigurati izricanje zakonite i pravične presude. Jednoobraznost postupka treba spriječiti različito tretiranje pojedinih slučajeva u jednakim situacijama. Taksativno nabrojane povrede nekih od tih pravila izvjesno ili vjerojatno kontaminiraju presudu („apsolutno bitne povrede“) pa zbog njihove težine nije potrebno njihov ocjenjivati utjecaj na zakonitost presude već uvijek dovode do njenog ukidanja (osim ako se ta povreda ne može sanirati drugostupanjskom odlukom), a kod relativno bitnih povreda potrebno je ukazati na mogućnost njihovog utjecaja na presudu.

U izlaganju se raščlanjuju pojedine povrede odredaba kaznenog postupka i upućuje se na relevantnu sudsku praksu, pri čemu se ukazuje i na uočene česte pogreške pri isticanju i obrazlaganju ove žalbene osnove. 

„Pojedine žalbene osnove u kaznenom postupku – Povrede kaznenog zakona“:
Povrede kaznenog zakona predstavljaju žalbenu osnovu koja se u pravnim lijekovima često ističe, ali rijetko valjano obrazlaže. U izlaganju se analizira svaki od oblika povreda kaznenog zakona iz čl. 469. ZKP/08. s upućivanjem na relevantnu sudsku praksu radi njihovog boljeg razumijevanja te pravilnog uočavanja i obrazlaganja u žalbama. 

S kolegijalnim poštovanjem,

dr. sc. Laura Valković
predsjednica Odvjetničke akademije