HELP program – katalog online tečajeva

U okviru programa HELP za edukaciju pravnih stručnjaka Vijeća Europe objavljen je:

Katalog HELP tečajeva.

Katalog online tečajeva HELP-a o različitim temama o ljudskim pravima narastao je na 46 tečajeva i više od 500 nacionalnih verzija (prijevodi i prilagodbe nacionalnom pravu i sudskoj praksi) koji su besplatno dostupni na online platformi CoE HELP.