Institut osobnih odnosa roditelja i djece – hrvatska rješenja i europski kontekst – najava

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je u organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a u pripremi novo predavanje s temom:

„Institut osobnih odnosa roditelja i djece – hrvatska rješenja i europski kontekst“

Predavači:
prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović, oboje s katedre za Obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Osobni odnosi s djecom nakon prestanka braka/izvanbračne zajednice roditelja, predstavljaju temeljni element prava na poštovanje obiteljskog života kako roditelja koji s djetetom više ne stanuje, tako i samog djeteta. S obzirom na to da je pravo na poštovanje obiteljskog života zajamčeno Ustavom, kao i međunarodnim ugovorima koji predstavljaju dio unutarnjeg pravnog Republike Hrvatske, uvodni dio predavanja bit će usmjeren na sumaran pregled prava i obveza koji proizlaze iz relevantnih odredbi Konvencije o pravima djeteta, Konvencije za ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije Vijeća Europe o kontaktima s djecom i Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

U drugom dijelu predavanja analizirat će se recentne odluke Europskog suda za ljudska prava (dalje: ESLJP) u predmetima protiv Republike Hrvatske.[1] Prikazat će se opća načela i njihovu primjenu od strane ESLJP-a u obiteljskopravnim predmetima u kojima je uzrok povrede predstavljalo postupanje ili izostanak odgovarajućeg postupanja sudova ili drugih nadležnih tijela u postupcima vezanima za način uređenja osobnih odnosa djece i roditelja (ili drugih zakonom ovlaštenih osoba). Cilj je ukazati na primjere dobre prakse, kao i na primjere pogrešne prakse koji mogu dovesti do povrede temeljnih ljudskih prava.

U trećem dijelu predavanja prikazat će se odredbe o ostvarivanju osobnih odnosa roditelja i djece koje su unesene u Obiteljski zakon posljednjim izmjenama i dopunama iz 2023. godine. Tim odredbama nastojalo se, bez odgovarajuće pripreme i podrobnije analize, adresirati pitanje uređenja osobnih odnosa roditelja i djece u sudskim parničnim i izvanparničnim postupcima u kojima jedna strana ukazuje na pojavu nasilja u obitelji. Ukazat će se na dvojbe i probleme koji bi se mogli pojavljivati u praksi, kao i na načine na koje je domaća sudska praksa dosad rješavala predmetna pitanja.

Četvrti dio predavanja predviđen je za kratku analizu novije prakse Vrhovnog suda, Ustavnog suda i Županijskih sudova koji su odlučivali o pojedinim aspektima prava na ostvarivanje osobnih odnosa roditelja i djece (npr. neizravno ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom; opseg i razina detaljnosti specifikacije osobnih odnosa s djetetom itd.

Peti dio predavanja rezerviran je za pitanja i raspravu, iako je zamisao predavača da dijalog i produktivna rasprava budu sastavnih dio svakog od prethodno navedenih dijelova predavanja.

S kolegijalnim poštovanjem,
dr.
sc. Laura Valković
predsjednica Odvjetničke akademije