„ISTUPANJE ČLANA DRUŠTVA IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I IMENOVANJE PRIVREMENOG UPRAVITELJA – PRIJEPORI U PRAKSI“ – najava

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je u organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a u pripremi predavanje

 

„Istupanje člana društva iz društva s ograničenom odgovornošću

i imenovanje privremenog upravitelja – prijepori u praksi“


Predavačica: Jasna Golubić, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu

Kompleksnost instituta istupa člana iz društva s ograničenom odgovornošću otvara niz dvojbi i izaziva prijepore među pravnim praktičarima. U nedostatku regulative u odredbama Zakona o trgovačkim društvima i temeljnim aktima pojedinih pravnih subjekata, prilikom rješavanja nejasnoća, dilema i oprečnih stavova pribjegava se mnogim loše argumentiranim zahtjevima bez konstruktivne i opravdane podloge. Stoga je oportuno posvetiti pozornost formi traženja takve pravne zaštite, položaju člana u društvu, pojmu i sadržaju opravdanog razloga za istup, utvrđivanju naknade za poslovni udio člana koji istupa kao i pravnim učincima istupa.

Intervencija suda u zastupanje društva s ograničenom odgovornošću predstavlja posebno pravno sredstvo koje je dragocjeno u slučaju kada je jedini član društva i jedini član uprave umro, a rješenje o nasljeđivanju još uvijek nije postalo pravomoćno, kao i u slučaju kada su odnosi između dvije osobe kao članova društva s jednakim udjelom u temeljnom kapitalu do te mjere teško i trajno poremećeni da nije izgledno kako će isti biti u mogućnosti postići suglasnost oko izbora osobe koja bi samostalno vodila poslove društva. Učestali su nesporazumi u tumačenju pretpostavki koje daju pravo na korištenje predmetnog  pravnog sredstva, a dvojbe izaziva i moguća uporaba diskrecijskog ovlaštenja suda pri izboru osobe koju će imenovati za privremenog upravitelja te (ne)predviđeno trajanje mandata postavljenom privremenom upravitelju i opseg njegovih ovlasti.

Prikaz uloge i značaja sudske prakse kao i primjena navedenih instituta sa stajališta suca, uz mogućnost kolega da iznesu svoje nedoumice i uočene nedosljednosti te da se u tom smislu razvije diskusija u sklopu koje sudionici mogu usavršiti svoje kompetencije, predstavlja primarni cilj ovog predavanja.  

S kolegijalnim poštovanjem,

dr. sc. Laura Valković
predsjednica Odvjetničke akademije