O pravima vjerovnika u slučaju predstečaja, stečaja, likvidacije i brisanja društva – najava

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da će se u organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a u pripremi novo predavanje s temom

„O pravima vjerovnika u slučaju predstečaja, stečaja, likvidacije i brisanja društva“.

Predavačica: dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Predavanjem će se obraditi prava vjerovnika u slučaju predstečaja, stečaja, likvidacije i brisanja društva, s posebnim naglaskom na otvaranje predstečajnog postupka, prijavu i osporavanje tražbine, usvajanje nagodbe, obustava postupka, zatim otvaranje stečajnog postupka, prijave i osporavanje tražbina, unovčenje i diobe te redovna likvidacija i likvidator likvidacijske mase.

S kolegijalnim poštovanjem,
dr.
sc. Laura Valković
predsjednica Odvjetničke akademije