Obveza trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da na temelju obveze propisane člankom 15.a Zakona o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 18/11 i 126/21) i sukladno odredbi članka 18. Pravilnika o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika (NN 51/22) praćenje trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika počinje od 1. siječnja 2023. godine.

Sukladno čl. 10. Pravilnika, na potvrdu o ispunjenju obveze trajnog stručnog usavršavanja svaki odvjetnik stječe pravo nakon što putem LMS sustava učenja na daljinu tijekom jedne kalendarske godine pregleda određeni broj e-kolegija, čije je ukupno trajanje od minimalno dvanaest (12) školskih sati godišnje, odnosno sukladno Pravilniku.

Pozivamo Vas da tijekom 2023. godine ispunite svoju obvezu sukladno Pravilniku, a uz napomenu da svaki odvjetnik, prema vlastitim interesima i afinitetima, bira e-kolegije koje će pregledati na sustavu tijekom jedne kalendarske godine.

Popis e-kolegija dostupnih na LMS sustavu prenosimo u nastavku, a isti će se mijenjati i dopunjavati po potrebi:

 1. Novela Zakona o parničnom postupku – 2022.
 2. Izbor odluka Vrhovnog suda RH u kojima je dopuštena revizija – pregled prakse s primjerima
 3. Razvrgnuće suvlasničke zajednice
 4. Ništetnost i pobojnost ugovora u sudskoj praksi
 5. Dosjelost na nekretninama u društvenom vlasništvu – sudska praksa Vrhovnog suda RH
 6. Prava i zaštita manjinskih dioničara prilikom korporativnih akcija (delisting, squeeze out i preoblikovanje dioničkog društva)
 7. Imovina brisanog subjekta
 8. Privremena mjera zaustavljanja primjene odluke glavne skupštine
 9. Bračna stečevina na poslovnom udjelu
 10. Nasljeđivanje u EU kroz sudsku praksu
 11. Otkaz ugovora o radu kroz sudsku praksu
 12. Naknada štete iz radnog odnosa
 13. Diskriminacija u radnim odnosima kroz sudsku praksu
 14. Ustavna tužba i načelo razmjernosti u praksi EU sudova i praksi Ustavnog suda RH
 15. Primjena članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na upravni spor – primjeri iz prakse
 16. Sloboda izražavanja – članak 10. EKLJP-a
 17. Priznanje i ovrha stranih arbitražnih pravorijeka
 18. Opasnost od ponavljanja djela i određivanje istražnog zatvora
 19. Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude u kaznenom postupku – staro, a novo
 20. Bitne povrede odredaba kaznenog postupka
 21. Zločini iz mržnje i govor mržnje – kaznenopravni i prekršajnopravni aspekt
 22. Međunarodna pravna pomoć i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima
 23. Prava okrivljenika u prekršajnom postupku vezano uz praksu ESLJP-a
 24. Osobe s invaliditetom kao žrtve kaznenih djela i prekršaja
 25. Zlouporaba vladajućeg položaja
 26. Gospodarska kaznena djela
 27. Practicing law in the cyber age
 28. Odvjetništvo i komunikacija
 29. Upravljanje stresom u odvjetničkom poslu – znanstvene spoznaje i praktične vježbe
 30. Edukacija iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2022. godinu
 31. Edukacija namijenjena odvjetnicima u kaznenim postupcima koji uključuju djecu i maloljetnike – Pravosuđe prilagođeno djeci
 32. Osnove forenzičke psihijatrije
 33. Edukacija iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma