OTKAZI UGOVORA O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU – s posebnim osvrtom na problematiku poslovno uvjetovanog otkaza – najava

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je u organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a u pripremi novo predavanje:

„OTKAZI UGOVORA O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU
s posebnim osvrtom na problematiku poslovno uvjetovanog otkaza

Predavačica: Vlatka Fresl Tomašević, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu.

Sporovi vezani za otkazivanje ugovora o radu, a u kojima se traži utvrđivanje nedopustivosti otkaza ugovora o radu, najzastupljeniji je dio pravnog područja radnog prava u sudskoj praksi. Budući da Zakon o radu ne određuje taksativno i činjenično određeno što se smatra opravdanim razlogom za otkazivanje ugovora o radu, dopuštenost otkaza ugovora o radu ovisi o okolnostima svakog konkretnog slučaja. Koji razlozi i u kojim okolnostima predstavljaju valjane razloge za otkazivanje ugovora o radu treba stoga tražiti u sudskoj praksi.

U izlaganju će se obraditi najčešća pitanja koja se pojavljuju u sudskoj praksi vezano za pravilnost provođenja postupka otkazivanja ugovora o radu koje je dužan provesti poslodavac, a imajući u vidu različite vrste otkaza i posljedice nepravilnosti istih. Obradit će se aktualnosti kroz primjere iz novije sudske prakse u pogledu opravdanih razloga za otkazivanje i izuzetke od tog razloga kod poslovno uvjetovanog otkaza, osobnog uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu i izvanrednog otkazivanja, kao i pitanja na kome je teret dokaza kojih odlučnih činjenica u postupcima utvrđivanja dopustivosti različitih vrsta otkaza.

Poseban osvrt dat će se o poslovno uvjetovanom otkazu i spornim pitanjima uočenim kroz sudsku praksu o provođenju postupka utvrđivanja kolektivnog viška radnika te otkazivanju radnicima ugovora o radu u postupku kolektivnog viška radnika.

S kolegijalnim poštovanjem,

dr. sc. Laura Valković
predsjednica Odvjetničke akademije