PROGRAM 1. ODVJETNIČKE ŠKOLE u Opatiji od 18. do 20. travnja 2024. godine

19. travnja 2024., petak
10:00 – 10:10 h – Uvodna riječ

Robert Travaš, predsjednik HOK-a
dr. sc. Laura Valković, predsjednica Odvjetničke akademije HOK-a
mr. sc. Roman Završek, 2. dopredsjednik CCBE-a

10:10 – 10:55 h – „Uloga odvjetnika u postupcima međunarodne pravne pomoći

– s posebnim naglaskom na postupku povodom Europskog uhidbenog naloga“
Predavači: dr. sc. Tanja Pavelin, sutkinja Visokog kaznenog suda RH
Dr. Florentino-Gregorio Ruiz Yamuza, Žalbeni sud u Huelvi, Španjolska

10:55 – 11:40 h – „Pretpostavke za podnošenje učinkovitog zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava u parničnim i kaznenim postupcima“

Predavačica: Štefica Stažnik, zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava

11:40 – 12:10 h – stanka za kavu

 

12:10 – 12:55 h – „Razlikovanje žalbenih osnova u parničnom postupku s posebnim osvrtom na razloge za dopustivost revizije“

Predavač: dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda RH

12:55 – 13:40 h – „Drugostupanjska rasprava u kaznenom postupku: posebnosti žalbe te opsega i tijeka rasprave“

Predavač: Dražen Tripalo, sudac Vrhovnog suda RH

13:40 – 16:10 h – stanka za ručak

 

16:10 – 17:40 h – Okrugli stol: „Sloboda govora u sudnici“

Panelisti: Jelena Dulčić, odvjetnica u Hvaru
dr. Peter Čeferin, odvjetnik u Sloveniji
Dražen Tripalo, sudac Vrhovnog suda RH
Moderator: dr. sc. Davor Bubalo, odvjetnik u Zagrebu

21:00 h – party uz DJ-a 

20. travnja 2024., subota
10:30 – 11:30 h – „Jesam li dovoljno dobar odvjetnik?“

Predavačica: prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu