Revizija po dopuštenju – najava

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je u organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a u pripremi novo predavanje s temom

Revizija po dopuštenju“

Predavač: doc. dr. sc. Marko Bratković, Katedra za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Od Novele ZPP-a, koja je na snagu stupila 19. srpnja 2022., revizija po dopuštenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske jedini je tip revizije u parničnom postupku. Njezina je primarna funkcija da u povodu nje Vrhovni sud donosi odluke važne za osiguranje jedinstvene primjene prava, ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni i za razvoj prava u sudskoj praksi. Revizijski je postupak uređen tako da je stranka, želi li inicirati odlučivanje Vrhovnog suda, dužna najprije podnijeti prijedlog za dopuštenje revizije, a tek ako je Vrhovni sud dopusti, i reviziju. Odvojenost odlučivanja o dopuštenosti i osnovanosti revizije na temelju dvaju sadržajno različitih podnesaka trebala bi doprinijeti kvaliteti i brzini odlučivanja Vrhovnog suda.

Što treba sadržavati prijedlog za dopuštenje revizije, a što revizija? Koja je razlika među njima? Koja su to važna pravna pitanja o kojima bi Vrhovni sud treba odlučivati? O odgovorima na ta pitanja odvjetnici trebaju voditi računa u obraćanju Vrhovnom sudu. 

S kolegijalnim poštovanjem,
dr.
sc. Laura Valković
predsjednica Odvjetničke akademije