Nova email adresa za naručivanje uvida u spise i zbirke isprava Zemljišnoknjižnog odjela OGSZG-a

Hrvatska odvjetnička komora primila je obavijest Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu u kojoj stoji da je uvažavajući specifičnosti rada Zemljišnoknjižnog odjela, a u cilju poboljšanja njegove učinkovitosti, formirana nova email adresa za naručivanje uvida u spise i zbirke isprava Zemljišnoknjižnog odjela OGSZG:

uvid.zk.odjel@oszg.pravosudje.hr

Navedena informacija objavljena je i na web stranici suda: https://sudovi.hr/hr/ogszg/o-sudovima/uvid-u-spise-rjesenja-u-nasljedivanju-i-sudsku-arhivu