Obavijest u vezi nadležnosti sudova za postupke u kojima se uređuju obiteljski odnosi

Poštovane kolegice i kolege,

kao što vam je vjerojatno poznato dana 1. ožujka 2022. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova (” Narodne novine “, br. 21/22 od 18.02.2022.; link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_21_223.html).

Njime se, između ostalog, mijenja i nadležnost sudova za postupke u kojima se uređuju obiteljski odnosi pa je tako za te postupke s područja Županijskog suda u Rijeci od 1. ožujka 2022. nadležan samo Općinski sud u Rijeci.

Svi postupci takve vrste koji nisu pravomoćno okončani do 1. ožujka 2022. dovršit će sudovi u čiju su nadležnost pripadali prema odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (“Narodne novine “, br. 67/18.).

S poštovanjem,

Vatroslav Abramović, predsjednik