Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica br.2

OZ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – popis napravljenih iskaznica br.2

1.    Betlach Marijan

2.    Borojević Jurica

3.    Golovrški Igor

4.    Jugović Domagoj

5.    Kmet Krešimir

6.    Krnić Petar

7.    Lalić Ljubica

8.    Mataić Zoran

9.    Matijašević Nenad

10. Samardžija Darko

11. Vukelić Marija