Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica, br.8

  1. Bošnjak Milić Andrijana
  2. Karakaš-Kovačević Ramona
  3. Mendeš Željko
  4. Penić Ksenija
  5. Solina Hrvoje
  6. Špicer Leopoldina
  7. Trninić Mirta