Redovna godišnja Skupština OZ Županije brodsko-posavske 2. lipnja 2023. godine u Starom Petrovom Selu

 

Svim članovima upućujemo poziv na

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU ODVJETNIČKOG ZBORA ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE

koja će se održati u petak 2. lipnja 2023.g. s početkom u 17:45h

Skupština i domjenak nakon iste održati će se na Obiteljsko-poljoprivrednom gospodarstvu „Starci“ , Braće Radića 141, Staro Petrovo Selo

Skupštinu otvara Predsjednica Odvjetničkog zbora Županije brodsko-posavske Utvrđuje se broj nazočnih članova Skupštine.

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.
2. Izvješća o radu u proteklom periodu od zadnje skupštine

  •   izvješće Predsjednika
  •   izvješće Predsjednika Nadzornog odbora3. Rasprava o izvješćima

4. Usvajanje zaključaka 5. Razno

Sukladno Pravilima Odvjetničkog zbora Brodsko-posavske županije, Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje obična većina njezinih članova.

Ako u zakazano vrijeme ne bude nazočna najmanje jedna polovina članova Zbora, Skupština će početi s radom pola sata kasnije i valjano odlučivati, uz uvjet da Skupštini prisustvuje najmanje deset posto članova Zbora.

Skupština sve svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, i to u pravilu javnim glasovanjem. Skupština svojom odlukom ili aktom može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Pozivamo Vas da svojim nazočnošću uveličate ovaj skup. Slavonski Brod, 24. svibanj 2023.g.

ODVJETNIČKI ZBOR BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE PREDSJEDNICA

JELENA DEMETROVIĆ