Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica, br.8

  1. Fabijanović Ivan
  2. Kuzman Stjepan
  3. Mihočević Antun
  4. Rozić Slavica
  5. Šiljeg Boško
  6. Šiljeg Luka
  7. Tutavac Nedjeljko
  8. Žanetić Antun