Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Zagreb, 24. svibnja 2018. 

Broj: 4347/18

SVIM ČLANICAMA I ČLANOVIMA

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

 

Poštovane kolegice i kolege,

dana 25. svibnja 2018. počinje primjena Uredbe (EU) Europskog parlamenta  i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.), a istog dana na snagu stupa i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” broj 42/18).

Navedeni propisi donose niz novina u odnosu na zaštitu osobnih podataka pojedinaca, a koje se reflektiraju i na obavljanje odvjetničke službe.

Prema mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) klasa: 004-02/18-01/426, urbroj: 567-14/06-18-02, temeljenom na mišljenju radne skupine iz članka 29. Direktive 95/46/EZ, WP 169, odvjetnik zastupa svoje stranke na sudu, a s tim u vezi obrađuje i osobne podatke koji se odnose na konkretna slučaj koji vodi za stranku. Pravni temelj za korištenje potrebnih informacija je ovlaštenje stranke (punomoć ili ugovor o zastupanju). Stoga se, prema mišljenju radne skupine, takva profesija treba smarati neovisnim voditeljima pri obradi podataka tijekom pravnog zastupanja svojih stranaka.

U odnosu na obveze voditelja obrade, Opća uredba o zaštiti podataka u članku 24. stavku 1. jasno propisuje kako svaki voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu sa tom Uredbom, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca.

S ciljem informiranja članstva o novinama koje na području zaštite podataka unosi Opća uredba o zaštiti podataka i Zakon o o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Hrvatska odvjetnička komora je organizirala radionice pod nazivom: “Opća Uredba o zaštiti podataka (GDPR): novote i praktična primjena”, uz izniman odaziv zainteresiranih kolega.

Svjesna velikog broja otvorenih pitanja koja se uz novu regulaciju zaštite osobnih podataka pojavljuju u svakodnevnom obavljanju odvjetničke službe, a imajući u vidu činjenicu ekstremne pravne nesigurnosti koja vlada na predmetnom području, i to ne samo u Republici Hrvatskoj već i na razini čitave Europske unije, kao i iznimnu specifičnost poslovanja svakog pojedinog odvjetničkog ureda, Hrvatska odvjetnička komora  intenzivno radi na iznalaženju rješenja koja bi olakšala usklađenje obavljanja odvjetničke službe sa predmetnim propisima, a koja bi bila zadovoljavajuća za većinu članova Komore. O svim daljnjim aktivnostima te tumačenjima od strane nadležnih institucija biti ćete obaviješteni na vrijeme.

Ujedno pozivamo sve kolegice i kolege koji imaju saznanja i iskustva u području zaštite osobnih podataka da se jave Komori, kako bi mogli osigurati najbolja rješenja za sve članove Hrvatske odvjetničke komore.

S poštovanjem,

 

                                                    DOPREDSJEDNIK  HOK

 

                                                      Mladen Klasić